خلاصه دستنویس جزوه درسی محاسبات عددی پیشرفته بهمراه مثالهای حل شده

خلاصه دستنویس جزوه درسی محاسبات عددی پیشرفته بهمراه مثالهای حل شده

خلاصه دستنویس جزوه درسی محاسبات عددی پیشرفته بهمراه مثالهای حل شده

جزوه دستنویس خلاصه شده درس محاسبات عددی پیشرفته (استاد غفوری) بهمراه ده صفحه مثال حل شده مناسب برای امتحان پایان ترم دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی